Bioresonanca

Bioresonanca je eno od področij moderne komplementarne medicine, ki največ obeta. Čeprav se, ko govorimo o naravnih metodah zdravljenja, najprej spomnimo homeopatije in akupunkture, bioresonanca prav tako sodi med metode, ki temeljijo na izkušnjah, naravnih in fizikalnih zakonih ter spoznanjih kvantne fizike in biofizike.

Ob uporabi sofisticirane biotehnologije, njeno največjo prednost predstavljata dve dejstvi:
- široke možnosti uporabe
- uporaba brez kakršnih koli stranskih učinkov

S pomočjo sofisticirane BIOTEHNOLOGIJE se organizem ponovno uči tistih procesov, ki so mu znani že od prej – v zdravem stanju – in katerih se mora le ponovno spomniti, da bi lahko ponovno vzpostavil harmonijo.

Pojem bioresonanca

Resonanca je v bistvu harmoničnost, BIORESONANCA pa je harmoničnost v bioloških sistemih, kot je človek. Kvantna fizika je dokazala, da ima vsaka snov, in tako tudi vsaka celica v telesu, elektromagnetno sevanje in določeno valovno dolžino oz. frekvenco s povsem lastno značilnostjo. Celice v telesu med seboj komunicirajo oz. si preko določenih frekvenc izmenjujejo informacije. V zdravem telesu omenjena izmenjava deluje brez napak, ko pa obremenilne okoliščine načnejo to komunikacijo, posledično pride do organskih sprememb oz. bolezni. Cilj bioresonance je odkriti frekvenčna področja, ki povzročajo motnje v organizmu, in jih vrniti v ravnovesje, potrebno za OZDRAVITEV.

Naš organizem vsakodnevno ločuje informacije od vplivov, katerim je izpostavljen, in se mora odločiti, katere so ugodne in katere škodljive. Vse, kar nas obkroža, bodisi da deluje od zunaj bodisi da se vnaša v organizem, prenaša določene informacije in vpliva na harmonijo organizma. Na osnovi teh dejstev so razvili naprave za bioresonančno diagnostiko in terapijo, ki nevtralizirajo organizmu škodljive snovi in neugodne vplive, ugodno vplivajo na zdravje, spravijo organizem v harmonijo in pomagajo njegovim presnovnim procesom.

Načelo BIORESONANCE preprosto igra vlogo »najditelja« in »popravljavca« frekvenčnih področij v telesu.


S celovitim pristopom do:

  • KONTROLNEGA PREGLEDA
  • TERAPEVTSKEGA ODPRAVLJANJA TEŽAV

Ključ do razumevanja načela bioresonance se skriva v poznavanju in razumevanju dejstva, da na vse življenjske procese v organizmu vplivajo elektromagnetna nihanja (frekvence), ki z njimi upravljajo.

Bioresonanca ustvarja skladnost vseh funkcij – harmonijo, ki omogoča zdravje!


Zgodovina


Bioresonanca
 – nov pristop k razumevanju življenja!


Gre za pristop k razumevanju življenja, ki temelji na tistem, kar je trdil že Nikola Tesla: »Svet je poln energije!« Če poenostavimo: vse okrog nas, tudi to, kar je v našem organizmu, ima frekvenco oz. vibrira na določeni frekvenci.


Ob upoštevanju naravnih in fizikalnih zakonov frekvence s pomočjo BIORESONANCE spravimo v harmonijo!


V prvi polovici 20. stoletja sta dva velika znanstvenika postavila dve komplementarni teoriji, ki sta pustili pečat v znanosti in utrli pot do razumevanja življenjske skrivnosti:

- kvantna teorija (Werner Heisenberg)
- teorija relativnosti (Albert Einstein)


Čeprav sta si bili na pogled nasprotni, je šele Burkhard Heim prepoznal način, kako ju združiti. To je storil s pomočjo Heimove matematične metode, znane tudi kot metron calculus, kar je neposredno vplivalo na medicino. Danes lahko zahvaljujoč Heimovi teoriji razlikujemo več ravni oz. vidikov življenja. To so: materialna raven, nad njo biološka, nato mentalna in nad vsemi temi še duhovna raven.


Dandanes je torej jasno, da je obstoj vsakega organizma sestavljen iz več dimenzij, ki jih je moč zajeti le s holistično medicino oz. CELOVITIM PRISTOPOM.


Iz tega izhaja, da brez poznavanja vzroka ne moremo priti do ozdravitve, saj v tem primeru obravnavamo le simptome. Prav tako je jasno, da v telesu vidimo samo posledice (bolezen), vzroki pa so na višjih ravneh bivanja. Z iskanjem vzrokov in vplivanjem nanje na vseh višjih ravneh se pravzaprav celovito zdravi tudi telo.


Bioresonančna terapija
 je prvi korak temeljnih teorij fizike in biofizike v smeri novega pristopa k zdravju in boleznim.


Zgodovinska dejstva o bioresonanci segajo v 18. stoletje, ko je italijanski znanstvenik Luigi Galvani odkril BIOELEKTRIKO. Pomembno je tudi leto 1925, ko je ruski inženir Georgij Lahkovski objavil knjigo Skrivnost življenja, v kateri je razkril, da vsaka živa celica oddaja sevanje v obliki elektromagnetnih signalov in da ima celično jedro vlogo izvora električne oscilacije, podobno kot radijski oddajniki in sprejemniki. Leta 1945 je prof. Burr z medicinske fakultete na univerzi Yale v sodelovanju s številnimi biologi in znanstveniki ter ameriško vojsko objavil rezultate petletne raziskave, ki je pokazala, da imajo vse žive celice zapleteno elektromagnetno polje.


Celice, ki ustvarjajo elektromagnetno polje, so sestavni del vsakega živega bitja. To predstavlja način medcelične komunikacije, ki celicam omogoča uravnavanje različnih fizioloških procesov v organizmu.


Prof. dr. Fritz Popp, je leta 1970 odkril, da vsaka celica v človeškem organizmu oddaja svetlobo v obliki biofotonov, ki so odgovorni za sprožanje vseh biokemijskih reakcij v organizmu. Odtlej so vse raziskave usmerjene v to, da je izvor biofotona celično jedro živih organizmov. Najnovejše raziskave so potrdile teorijo, da je človeško telo »vtkano« v energetsko polje, ki temelji na biofotonih, ki jih oddajajo telesne celice.


Do zgodovinske prelomnice za bioresonanco je prišlo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je pozornost s sveta statičnih form preusmerila k svetu dinamičnih energetskih polj.


To pomembno odkritje je bilo samo ena prelomnica za razvoj biotehnologije in uporabe bioresonance. Ta leta so bila izjemno pomembna (še posebej v Nemčiji) za rezultate raziskav na področju bioresonance.


Leta 1970 sta dr. Franz Morell in ing. Erich Rasche skonstruirala prvo napravo za bioresonanco.


Leta 1977 sta P. Lauterbur in P. Mansfield razvila novo metodo, ki jo danes poznamo kot NUKLEARNO MAGNETNO RESONANCO, za katero sta istega leta prejela Nobelovo nagrado.


Sodobni fiziki soglašajo s trditvijo Nikole Tesle, da je vesolje polno energije. Iz tega izhaja, da sta materija in energija eno, le da vibrirata na različnih frekvencah. Do nedavnega sta se znanost in medicina opirala zgolj na materijo, energija, ki materijo tvori, pa je bila zavita v tančico skrivnosti. Danes vemo, da je materija odraz energije oz. informacije.


Uporabnost bioresonance


Bioresonančno terapijo uporabljamo za zdravljenje več sto vrst znanih bolezni!


Z uporabo BIORESONANČNE TERAPIJE prihranite pri času, predvidenem za vašo skrb za lastno zdravje, dobite pa največ! Kompleten izvid zdravstvenega stanja telesa v samo pol ure, zgodnje odkrivanje motenj in bolezni, pravo ugotovitev stanja telesa in možnost uspešnega terapijskega zdravljenja.


Uporabnost se nanaša na tri pomembne segmente, ki zadevajo ZDRAVJE:

• kontrola 
• preventiva 
• odpravljanje težav


Kontrolni PREGLED
, ki temelji na načelih bioresonance, omogoča vpogled v trenutno zdravstveno stanje organizma in na ta način odkrivamo vse, kar »nosite v sebi«. To je odlična izhodiščna točka za skrb za zdravje ne glede na to, ali ste s svojim zdravstvenim stanjem povsem zadovoljni ali pa imate manjše zdravstvene težave.


PREVENTIVA
 je najpomembnejša! Neverjetna sposobnost bioresonančnega PREGLEDA s pomočjo sofisticirane BIOTEHNOLOGIJE, da odkrije in »vidi« vzroke bolezni, ki se še niso pokazali v obliki SIMPTOMOV, je prihodnost medicine. Na odčitane vzroke bolezni oz. vzročne verige se lahko TAKOJ odzovemo s terapijo in s tem pridobimo na času ter preprečimo bolezen.


Terapevtsko ODPRAVLJANJE TEŽAV
 z bioresonanco enostavno deluje na osnovi elektromagnetnih signalov (frekvenc) v telesu – jih očisti, uničuje, obrača za 180˚ ali jih drugače obdeluje, z namenom, da bi jih v telo vrnila kot UČINKOVITO ZDRAVILO. Patološki procesi v telesu se lahko popravijo ali zdravijo, hkrati pa se lahko usmerja tudi metoda klasične medicine, s katero zdravijo npr. bolnike s kroničnimi boleznimi.

 

To leave a comment, please sign in with
or or

Comments (0)